Rune Eines (Huvudinstruktör)

Emelinne Björk (Instruktörsaspirant)

Wilda  Andersson (Instruktörsaspirant)

Joel Eines (Instruktörsaspirant)

Tränare i Iaido (svärdkonst)

Sophia Spekal 2 Dan ( huvudansvarig Iaido)

Helen Svensson (Instruktörsaspirant (Iaido)

Lämna ett svar