JensNossebro Kampsport – ett resultat av succen i Grästorp!

När Grästorp Kampsport bildades 2012 var det ingen som anade vilken succe det skulle bli. Men, med över 100 personer på den första träningen och med närmare 200 aktiva medlemmar efter första året var det ett faktum!

Människor, såväl unga som gamla, med alla typer av bakgrund eller skäl till att träna, sökte sig till Grästorp för att delta i något unikt och fantastiskt! Den gemenskap, glädje och respekt som fanns bland de aktiva hade aldrig tidigare haft något motstycke.

Ganska snart stod det fast att det fanns en respektabel skara från Essunga kommun som åkte till Grästorp flera gånger i veckan för att träna. I takt med att Rune Eines, boende i Nossebro, blev alltmer aktiv i klubben så var han och Jens Högsander, Grästorpsklubbens entreprenör och skapare av framgångssagan, alltjämt överrens om att samma sak, fast i mindre skala och med täta band till ”moderskeppet i Grästorp”, borde vara möjligt i Nossebro!

RuneSagt och gjort – i November 2013 startade de första ”prova-på-träningarna” uppe i Gymmix lokaler och per samma årsskifte bildades föreningen ”Nossebro Kampsport”. Från början och ännu idag bedrivs endast en typ av träning, Jujutsu, men föreningen håller det inte för omöjligt att det skulle kunna utökas i takt med att medlemsantalet växer och en egen lokal så småningom står klar!

Responsen har varit överväldigande från byns alla håll. Skolan, kommunen, företag, föräldrar, ungdomar, jag kort sagt alla som kommit i kontakt med klubben har varit positiva och vi känner att vi står en lång och väldigt ljus framtid till mötes! I dagsläget tränar ca 25-30 personer varje vecka på klubbens olika pass, och sammanlagt är det ca 45 aktiva medlemmar som återkommer regelbundet. De täta banden till Grästorp gör att en hel del verksamhet där får besök även av Nossebros medlemmar, och vice versa.

Nossebro Kampsport är en förening som vill vara en positiv del av hela Essunga Kommun och alla som kommer i kontakt med oss! Vi känner ett samhällsansvar och värnar om ungdomar och vuxna på ett respektfullt sätt där vi förespråkar sunda värderingar och en positiv attityd! Hos oss finns plats för alla!

Lämna ett svar